Bemutatkozás

Egyesületünket a Navigátor Debreceni Túra Klubot 2004 decemberében alapítottuk azzal a céllal, hogy a természetjárást népszer?sítsük és a túravezet?k szakmai informáltságát, fejl?dését el?segítsük. Az els? évek viharos útkereséssel teltek, majd 2009-ben megújult a vezet?ség és a tagság. F? szempont volt, hogy olyan céltudatos fiatalok segítsék a munkát, akik vállalják, és szívesen végzik a tagsági viszonnyal járó feladatokat.

Gyalogos és kerékpáros túráinkon évr?l évre egyre többen vesznek részt a kisgyermek kortól a nyugdíjas korosztályig.
Szervezünk Szélkakas Kupát, ami egy stratégiai, játékos csapatverseny, mely során a résztvev?k megismerhetik Debrecen város legszebb történelmi és természeti értékeit, felfedezhetik rejtett szépségeit.
Lehet?ség szerint nyílt el?adásokat szervezünk különleges helyszínekr?l, túrákról, utazásokról. Ezek lebonyolításába bevonjuk a már végzett túravezet?ket is.

2008-ban meghirdettük a Pusztai Vándor jelvényszerz? túramozgalmat Debrecen és Hortobágy-Halastó között. A túrán megismerhet? a Nagyhegyes közelében található Kráter-tó illetve Hortobágy és környékének az él?világa. A túra teljesíthet? kerékpárral vagy gyalog, egyénileg vagy csoportosan, bármelyik évszakban és mindkét irányba.

A bronzjelvényes, gyalogos túravezet?i tanfolyamot minden évben meghirdetjük, és napjaink elvárásaihoz igazodva oktatjuk, képezzük a résztvev?ket. A kevésbé gyakorlott túrázóknak is lehet?séget biztosítunk az ismereteik b?vítésére a térképolvasói kurzuson.
A hatékonyságunk növelése érdekében folyamatosan különböz? tanfolyamokon, tréningeken veszünk részt és csapatépít? programokat szervezünk.

Együttm?ködünk a megyei szövetséggel, és tapasztalatot cserélünk más természetjáró egyesületekkel és helyi szervezetekkel. Közhasznú egyesületként szívesen fogadjuk a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlását (adószámunk: 18569694-1-09), amelyet többek között az oktatás színvonalának emelésére, a természetben ?zhet? sportok népszer?sítésére fordítjuk.